Tailor Store blir 100 % CO2-nøytrale

Hvis vi sammen skal bygge et bærekraftig verdenssamfunn, må flere bedrifter bli CO2-nøytrale, og vi i Tailor Store ønsker å ta et viktig skritt i denne retningen. Vi kompenserer nå for alle våre CO2-utslipp ved å gjenplante regnskog på Sri Lanka.

Med eksperthjelp utenfra, Cambridge Partners og Satis Arnold, har vi beregnet vårt samlede CO2-utslipp, inkludert hele prosessen fra produksjon av tekstiler og produksjon av plagg til transport av råmaterialer og ferdige varer. Dette blir til sammen 1 146 tonn CO2 i 2012. Vi vil beregne CO2-utslippet årlig, og kompensere for dette 100 % ved å gjenplante regnskog på det sørlige Sri Lanka, i et område som grenser til verdensarvområdene Sinharaja og Kanneliya, to vernede regnskoger. For kjøp av CO2-kvoter og faktisk gjenplanting samarbeider vi med Conservation Carbon Company i Melbourne i Australia, og deres srilankiske partner Rainforest Rescue International i Galle. Kompensasjonsprogrammet er langsiktig, og CCC og RRI har som oppdrag ikke bare å gjenplante, men også vedlikeholde og føre tilsyn med regnskogen i framtiden.

Gjenplantningen vil følge prinsippene for analog forestry. Det betyr at vi kun planter stedegne, naturlig forekommende og truede arter som passer inn i det lokale økosystemet. Tiltak for å ivareta vannskiller og artsmangfold, som for eksempel forbedring av habitater ved å koble gjenplantet skog med eksisterende regnskog, vil også bli iverksatt.

Det symbolske første treet ble plantet av Jan Höjman, administrerende direktør, og Nalin Pathirana, daglig leder, i august 2012 (bilde 1). I løpet av høsten 2012 blir gjenplantingsområdet preparert for mange flere trær i påvente av monsunen som kommer i november (bilde 2).

Vi vil oppdatere denne siden jevnlig med informasjon og bilder fra CO2-kompensasjonsprosjektet. Du kan også lese mer om dette på Facebook.

First tree planted View of Sinharja rainforest


April 2013

Forsinkelser i regnskogen

Noen ganger går det dessverre ikke helt som man hadde tenkt seg. Vi har dessverre blitt forsinket med plantingen av regnskogen i Sri Lanka. Årsakene til dette er at det har vært vanskeligere enn vi trodde å rydde opp og forberede jorda for nye anlegg, i tillegg til det faktum at det i løpet av de siste månedene har vært uvanlig tørt, noe som har ført til at vi har vært nødt til å trekke ut vann til nyplantede trær. På grunn av en misforståelse i kommunikasjonen med våre lokale partnere i Sri Lanka, har vi levd i den tro at tidsplanen var fulgt, og at alle plantene var i bakken i januar som planlagt. Denne feilaktige beskjeden gikk dessverre ut på nettsiden og på Facebook i februar. Vi beklager virkelig den feilaktige informasjonen.

Slik ser det ut nå i april 2013. 2 484 treplanter er i jorden. Arbeidet med å forberede jorden for planting av ytterligere 3 500 planter er i full gang. Og den seneste informasjonen vi har fra våre samarbeidspartnere er at plantingen skal være fullført i begynnelsen av juni 2013. Videre arbeid er til en viss grad avhengig av været, og av hvor mye regn som faller i april-mai. For mer informasjon om hvordan det går med plantingen kan du se på nettsiden og på Facebook.

First tree planted Kart over det sørlige Sri Lanka som viser hvor vår regnskog plantes i Ambalegedra i Tawalama-distriktet 6 ° 23 '07: 00'' N, 80 ° 20 '45.00'' Ø


First tree planted Den hvite linjen viser de ca. 4 000 kvadratmeterne (8 acres) der vår skog er plantet. Vegetasjonen på bildet er lave busker som i stor grad ryddes bort for å gi plass til de trærne som plantes.


Planting av regnskog er et spennende prosjekt. For deg som ønsker flere detaljer, finnes det en liste over trær som er plantet så langt. Vår planting er gjort i henhold til prinsippene for analog skogbruk, som innebærer at det bare er endemiske arter som er plantet, og det er en godt gjennomtenkt plan for hvordan trærne plasseres i en skog som vokser kraftig på en naturlig måte. De er plantet for å danne ulike høye lag, som beskytter hverandre og gjør at trærne kan vokse seg sterke og livskraftige.

Navn Botanisk navn Høydelag (Canopy layer) Antall planter
Atteriya Orange jasine Sub canopy 19
Atamba Mangifera zeylanica   140
Badulla Semecarpus spp Canopy 20
Bambara ( Vine )     74
Bata domba Syzygium operculatum Sub canopy 104
Bedidel Artocarpus nobilis Canopy 135
Bombu Symplocos cochinchinensis Sub canopy 118
Bomiriya   Sub canopy 20
Bulu Terminalia beralica Canopy 13
Burutha Chloroxyclon swietenia Canopy 13
Dawata Carallia brachiata Sub canopy 207
Dodamkaha   Sub canopy 23
Domba Calophyllum inophyllum Canopy 51
Godapara Dillenia retusa Sub canopy 4
Gal veralu Elaeocarpus subvillosus Understory 14
Hal Veteria copallifera Canopy 46
Himbutu ( Vine ) Salacia prinoid   24
Hora Dipterocarpus zeylanicus Emergent 156
Hurulla     22
Indi     20
Jak Artocarpus hetarophyllus Canopy 44
Kekiriwara Schumacheria castaneifolia Understory 323
Kirihembiliya Palaquium canaliculatum Canopy 13
Kithul Caryota urens   22
Madatiya Adenanthera pavonina Canopy 31
Mahajambu   Sub canopy 11
Mango Mangifera indica Canopy 72
Mee Madhuca longifolia Canopy 9
Mendora Stemonocarpus petiolaris Canopy 22
Milla Vitex altissima Canopy 22
Mora Dimocarpus longan Canopy 101
Munamal Mimusops elengi Canopy 23
Na Mesua nagassarium Canopy 18
Otha     14
Panukera Syzygium neesianum Sub canopy 10
Pawatta Tusticia adhatoda Understory 21
Pelen Bhesa ceylanica Canopy 146
Rambutan Nephelium lappaceum Canopy 30
Ruk Horsfieldia iryaghedhi Canopy 112
Sudubambara ( Vine ) Dalbergia pseudo-sissoo   12
Thiniyadun Shorea trapezifolia Emergent 7
Uguduhal Symplocos coronata Sub canopy 9
Uru honda Urandra apicalis Sub canopy 2
Wal uguressa   Sub canopy 6
Walu kina Calophullum bracteatum Subcanopy 65
Wal waraka   Sub canopy 83
Welwat apple   Canopy 17
Weniwel Coscinium fenestratum Vine 16


Her ser du bilder av noen av de aktuelle tresortene som er plantet så langt!

Plants


First tree planted Bilde 1 – Produktsjef Louise som planter trær sammen med Mr. Gunasekara.
Bilde 2 – Prosjektteamet fra venstre: Ruwan, Satis, Louise, Jan, Isuru, Charith, Head Priest Ambelegedara og Mr. Gunasekara

Januar 2013

Regnskogens planter

I slutten av november tok vi et nytt stort steg i vårt CO2-prosjekt, og begynte å plante ut ca. 6 000 planter. Plantingen av disse plantene tok ca. 2 måneder, og nå i slutten av januar er alle treplantene i jorden. Nå er vi på plass i Tawalama. Vi hjalp til med å plante skog i november, og da pratet vi mye med medlemmene i prosjektteamet. Det er interessant å høre på hva ekspertene fra Rainforest Rescue International kommer fram til når de planter trærne. De sier at fordelingen av de ulike tresortene er en veldig viktig faktor, ettersom trærne kommer til å vokse i ulike høyder, noe som gjør at de beskytter hverandre, og dette er avgjørende for at skogen skal vokse seg sterk. Vi traff Mr. Gunasekara, som bor nær vår skog, og som er den personen som kommer til å ta vare på skogen de kommende årene. Hans arbeid er å passe på plantene og ta vare på dem de første årene, slik at skogen utvikler seg godt framover.

I tillegg til Mr. Gunasekara traff vi også prosjektlederen fra RRI, Mr. Ruwan, og en munk som bor i direkte tilknytning til skogen. Munken, Head Priest Ambelegedara, viser stor interesse og engasjement for at vår skog skal vokse og ikke bare ta opp karbondioksid, men også bli et naturlig sted for dyr og planter, slik at de skal kunne utvikle seg og leve der. Det er en sterk og positiv opplevelse å være på plass og selv plante trær sammen med våre lokale samarbeidspartnere som driver prosjektet. De vet godt hva de gjør, og de brenner for et bærekraftig miljø, og framfor alt for den lokale regnskogen.