Produkter fra Tailor Store som er merket med "organisk bomull", eller som angis å være i samsvar med GOTSs kravspesifikasjoner, inneholder alltid minst 95 % økologisk fremstilt bomull.

Økologisk dyrking er, i motsetning til den konvensjonelle metoden, uten intensiv kjemikaliebruk. For tiden har økologisk dyrket bomull en forsvinnende liten markedsandel, mindre enn 1 %, av den totale verdensproduksjonen. Økologisk dyrking kan beskrives som dyrking uten kjemiske pesticider og kunstgjødsel.

Dette betyr at den økologiske bonden fokuserer på det naturlige kretsløpet, blant annet gjennom:

  • å bruke naturressurser som er økonomisk og miljømessig bærekraftige
  • å bevare jordens bærekraft på lang sikt
  • å gjenvinne næringstoffer i jorden i størst mulig grad

Dyrkingen skal baseres på lokale og fornybare ressurser. I praksis betyr dette blant annet at bonden dyrker med såkalt vekselbruk. I stedet for å dyrke bare bomull, plantes også andre vekster. Mais kan dyrkes mellom bomullsinnhøstingene, eller til og med mellom bomullsradene. På denne måten blir jorden mer bærekraftig, og det har også en viss preventiv virkning mot insektangrep. Gjødsling foregår med organisk gjødsel fra for eksempel kyr eller høns.

Skadedyrkontroll kan likevel bli nødvendig, og da brukes biologiske og manuelle metoder. Blant annet brukes insektfeller. Økologisk dyrking krever normalt større arbeidsinnsats, og gir noe lavere avkastning, men stadig flere bønder mener det likevel lønner seg, på grunn av lavere kostnader til jordbrukskjemikalier og høyere pris på produktene. I tillegg slipper man å måtte håndtere giftige plantevernmidler.

Den økologiske bomullen skiller seg fra den konvensjonelle, giftige bomullen på mange måter. Forskjeller ser man allerede på fiberstadiet. For å sertifiseres som økologisk bomull må hele produksjonskjeden være i samsvar med strenge retningslinjer som tar for seg både miljømessige og sosiale krav.

På hvilken måte bidrar ditt valg av klær framstilt av økologisk bomull til et bedre miljø og bedre helse?

  • Du bidrar til et renere miljø og bærekraftig utvikling i de landene der bomullen dyrkes og klærne produseres
  • Du bidrar til bedre helse for de ansatte i tekstilproduksjonen
  • Du bidrar til å forbedre det globale miljøet

Tailor Store International (pvt) Ltd, produsent av våre klær og datterselskap av Tailor Store Sweden AB, ble i juni 2010 sertifisert i henhold til GOTS av Control Unions Certifications, P.O. Box 161, 8000 AD Zwolle, Nederland. Lisensnummeret er CU 814918.

Produkter fra Tailor Store som er merket "organisk bomull", eller som angis å være i samsvar med GOTS kravspesifikasjoner, inneholder minst 95 % økologisk dyrket bomull.

Du kan laste ned dokumentasjon på vår GOTS-sertifisering som en PDF-fil.

GOTS - Global Organic Textile Standard

GOTS (Global Organic Textile Standard) er en internasjonal standard for produksjon av tekstiler med organisk dyrkede fibre. Den består av både miljømessige og sosiale retningslinjer. Standarden verifiseres gjennom uavhengig sertifisering av hele produksjonskjeden, fra dyrking av planten til det ferdige plagget.

Formålet med standarden er å definere verdensomspennende krav som skal garantere at

  • et klesplagg er laget av økologisk dyrkede fibre, og at produksjonen, frem til ferdig produkt, er sosialt og miljømessig ansvarlig.
  • at produsentene tar ansvar for at krav til miljø, sosiale forhold og arbeidsforhold respekteres
  • at informasjonen på for eksempel merkelapper og lignende, er troverdig og korrekt

På den måten gjør man det lettere for forbrukeren å velge tekstilprodukter der man har tatt et helhetlig ansvar for miljø og sosiale forhold i hele produksjonskjeden. Mer informasjon om Global Organic Textile Standard finner du på den offisielle hjemmesiden:

www.global-standard.org